HTML Taglar ve Kullanımları, HTML Taglar ve Anlamları
Webkodu, Webkodu header, Header, Webkodu logo

HTML Taglar ve Kullanımları sayfamız ile sizlere Html tagların kullanımları ve hakkında bilgiler vermeyi amaç edindik. Anlayabileceğiniz şekilde örnekler/demolar ve açıklayıcı kısa metinler bulunmaktadır.

İsim
HTML Tagı
HTML Kodu
Tarayıcı Önizleme
HTML Sadece Kodda Görünen Yazı <!-- <!--Bu Alana Yazılanlar Sadece Kod Kısmında Görünecektir.--> Önizleme Yok
HTML Siteye Link Verme <a> <a href="http://www.webkodu.com">Siteyi Ziyaret Et</a> Siteyi Ziyaret Et
HTML Bold <b> <b>ÖRNEK</b> ÖRNEK
HTML Big (Text) <big> <big>ÖRNEK</big> ÖRNEK
Body HTML Döküman Tagı <body> <body>HTML İçerik Alanıdır</body> HTML İçerik Alanıdır
HTML Alt Satıra Atma <br> WebKodu.com<br>Artık Herşey Tek Çatı Altında WebKodu.com
Artık Herşey Tek Çatı Altında
HTML Ortalama Tagı <center> <center>Bu Şekilde Yazı Ortalı</center>
Bu Şekilde Yazı Ortalı
HTML Tanım Açıklama <dd> <dl>
<dt>Lionel Messi</dt>
<dd>Barcelona Oyuncusu</dd>
<dt>Cristiano Ronaldo</dt>
<dd>Real Madrid Oyuncusu</dd>
</dl>
Lionel Messi
Barcelona Oyuncusu
Cristiano Ronaldo
Real Madrid Oyuncusu
HTML Tanım Liste <dl> <dl>
<dt>Lionel Messi</dt>
<dd>Barcelona Oyuncusu</dd>
<dt>Cristiano Ronaldo</dt>
<dd>Real Madrid Oyuncusu</dd>
</dl>
Lionel Messi
Barcelona Oyuncusu
Cristiano Ronaldo
Real Madrid Oyuncusu
HTML Tanım Adlandırma <dt> <dl>
<dt>Lionel Messi</dt>
<dd>Barcelona Oyuncusu</dd>
<dt>Cristiano Ronaldo</dt>
<dd>Real Madrid Oyuncusu</dd>
</dl>
Lionel Messi
Barcelona Oyuncusu
Cristiano Ronaldo
Real Madrid Oyuncusu
HTML Vurgu Tagı <em> WebKodu.com <em>Türkiye'nin En Kaliteli</em> kod sitesidir. WebKodu.com Türkiye'nin En Kaliteli kod sitesidir.
HTML Mid Obje Ekleme <embed>
<embed src="dosyaismi.mid" width="100%" height="60" align="center">
HTML Arkaplanda Müzik Ekleme <embed> <embed src="dosyaismi.mid" autostart="true" hidden="false" loop="false">
<noembed><bgsound src="yourfile.mid" loop="1"></noembed>
HTML Font Tagı <font> <font face="Times New Roman">WebKodu.com</font> WebKodu.com
HTML Font ve Punto <font> <font face="Verdana" size="5">WebKodu.com</font> WebKodu.com
HTML Font, Punto ve Renk <font> <font face="Comic Sans MS" size="+3" color="#ff0000">WebKodu.com</font> WebKodu.com
HTML Form <form> <form action="mailto:you@yourdomain.com">
Name: <input name="Name" value="" size="10"><br>
Email: <input name="Email" value="" size="10"><br>
<center><input type="submit"></center>
</form>

Name:
Email:

İsim
HTML Tagı
HTML Kodu
Tarayıcı Önizleme
HTML h1 Tagı
HTML h2 Tagı
HTML h3 Tagı
HTML h4 Tagı
HTML h5 Tagı
HTML h6 Tagı
<h1>
<h2>
<h3>
<h4>
<h5>
<h6>
<h1>WebKodu.com</h1>

<h2>WebKodu.com</h2>

<h3>WebKodu.com</h3>

<h4>WebKodu.com</h4>

<h5>WebKodu.com</h5>

<h6>WebKodu.com</h6>

WebKodu.com

WebKodu.com

WebKodu.com

WebKodu.com

WebKodu.com
WebKodu.com
Headın İçine HTML Döküman <head> <head>Head İçine Yazılacak Yazılar</head>
Önizleme Yok
HTML Yatay Çizgi <hr> <hr />
Web Sayfa İçeriği
Web Sayfa İçeriği
HTML Yatay Çizgi <hr> <hr width="50%" size="3" />
Web Sayfa İçeriği
Web Sayfa İçeriği
HTML Yatay Çizgi <hr> <hr width="50%" size="3" noshade />
Web Sayfa İçeriği
Web Sayfa İçeriği
HTML Yatay Çizgi <hr>
<hr width="75%" color="#ff0000" size="4" />
Web Sayfa İçeriği

Web Sayfa İçeriği
HTML Yatay Çizgi <hr> <hr width="25%" color="#6699ff" size="6" />
Web Sayfa İçeriği

Web Sayfa İçeriği
HTML Ana Tag Dizilimi <html> <html>
<head>
<meta>
<title>Sayfa Başlığı</title>
</head>
<body>Web Sayfa İçeriği
</body>
</html>
Web Sayfa İçeriği
HTML İtalik <i> <i>WebKodu.com</i> WebKodu.com
HTML Resim Ekleme <img> <img src="Earth.gif" width="41" height="41" border="0" alt="Resim ile ilgili açıklama" /> Earth
HTML Input Field Ekleme <input> <form method=post action="#">
<input type="text" size="10" maxlength="30">
<input type="Gönder" value="Gönder">
</form>


HTML Input Password Ekleme <input> <form method=post action="#">
<input type="password" size="10" maxlength="30">
<input type="Submit" value="Gönder">
</form>

HTML Input
(Arkaplan Rengi)
<input>
<form method=post action="#">
<input type="text" style="color: #ffffff; font-family: Verdana; font-weight: bold; font-size: 12px; background-color: #72a4d2;" size="10" maxlength="30">
<input type="Submit" value="Gönder">
</form>HTML Input
(Resim Buton)
<input>
<form method=post action="#">
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="2"><tr><td bgcolor="#8463ff"><input type="text" size="10" maxlength="30"></td><td bgcolor="#8463ff" valign="Middle"> <input type="image" name="submit" src="yourimage.gif"></td></tr> </table>
</form>


HTML Input
(Yorum Kutusu)
<input>
<form method=post action="#">
Enter Your Comments:<br>
<textarea wrap="virtual" name="Comments" rows=3 cols=20 maxlength=100></textarea><br>
<input type="Submit" value="Gönder">
<input type="Reset" value="Temizle">
</form>


HTML Input
(Radio Button)
<input>
<form method=post action="#">
Seçenek Seçin:<br>
<input type="radio" name="option"> Seçenek 1
<input type="radio" name="option" checked> Seçenek 2
<input type="radio" name="option"> Seçenek 3
<input type="Submit" value="Gönder">
</form>


Seçenek Seçin:
Seçenek 1
Seçenek 2
Seçenek 3
HTML Input
(Checkbox)
<input>
<form method=post action="#">
Select an option:<br>
<input type="checkbox" name="selection"> Seçenek 1
<input type="checkbox" name="selection" checked> Seçenek 2
<input type="checkbox" name="selection"> Seçenek 3
<input type="Submit" value="Gönder">
</form>


Select an option:
Seçenek 1
Seçenek 2
Seçenek 3
HTML Madde <li> Menü 1:
<menu>
<li type="disc">Madde 1</li>
<li type="circle">Madde 2</li>
<li type="square">Madde 3</li>
</MENU>

Menü 2:
<ol type="i">
<li>Madde 1</li>
<li>Madde 2</li>
<li>Madde 3</li>
<li>Madde 4</li>
</ol>

Menü 1:
 • Madde 1
 • Madde 2
 • Madde 3

Menü 2:
 1. Madde 1
 2. Madde 2
 3. Madde 3
 4. Madde 4
HTML Dışardan CSS Dosya Çağırma <link> <head>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css" />
</head>
Önizleme Yok
HTML Yazı Kaydırma <marquee> <marquee bgcolor="#cccccc" loop="-1" scrollamount="2" width="100%">ÖRNEK Marquee</marquee> www | WebKodu | com   -   Artık Herşey Tek Çatı Altında
HTML Menü <menu> <menu>
<li type="disc">Yuvarlak İmli Madde</li>
<li type="circle">İçi Boş İmli Madde</li>
<li type="square">Kare İmli Madde</li>
</menu>
 • Yuvarlak İmli Madde
 • İçi Boş İmli Madde
 • Kare İmli Madde
HTML Meta <meta> <meta name="Description" content="Description of your site">
<meta name="keywords" content="keywords describing your site">
Önizleme Yok
HTML Meta <meta> <meta HTTP-EQUIV="Refresh" CONTENT="4;URL=http://www.yourdomain.com/">
Önizleme Yok
HTML Meta <meta> <meta http-equiv="Pragma" content="no-cache">
Önizleme Yok
HTML Meta <meta> <meta name="rating" content="General">
Önizleme Yok
HTML Meta <meta> <meta name="robots" content="all">
Önizleme Yok
HTML Meta
<meta>
<meta name="robots" content="noindex,follow">
Önizleme Yok

İsim
HTML Tagı
HTML Kodu
Tarayıcı Önizleme
HTML Düzenli Liste
<ol>
Numbered

<ol>
<li>Madde 1</li>
<li>Madde 2</li>
<li>Madde 3</li>
<li>Madde 4</li>
</ol>

Numbered Special Start

<ol start="5">
<li>Madde 1</li>
<li>Madde 2</li>
<li>Madde 3</li>
<li>Madde 4</li>
</ol>

Lowercase Letters

<ol type="a">
<li>Madde 1</li>
<li>Madde 2</li>
<li>Madde 3</li>
<li>Madde 4</li>
</ol>

Capital Letters

<ol type="A">
<li>Madde 1</li>
<li>Madde 2</li>
<li>Madde 3</li>
<li>Madde 4</li>
</ol>

Capital Letters Special Start

<ol type="A" start="3">
<li>Madde 1</li>
<li>Madde 2</li>
<li>Madde 3</li>
<li>Madde 4</li>
</ol>

Lowercase Roman Numerals

<ol type="i">
<li>Madde 1</li>
<li>Madde 2</li>
<li>Madde 3</li>
<li>Madde 4</li>
</ol>

Capital Roman Numerals

<ol type="I">
<li>Madde 1</li>
<li>Madde 2</li>
<li>Madde 3</li>
<li>Madde 4</li>
</ol>

Capital Roman Numerals Special Start

<ol type="I" start="7">
<li>Madde 1</li>
<li>Madde 2</li>
<li>Madde 3</li>
<li>Madde 4</li>
</ol>

Numbered
 1. Madde 1
 2. Madde 2
 3. Madde 3
 4. Madde 4

Numbered Special Start

 1. Madde 1
 2. Madde 2
 3. Madde 3
 4. Madde 4

Lowercase Letters

 1. Madde 1
 2. Madde 2
 3. Madde 3
 4. Madde 4

Capital Letters

 1. Madde 1
 2. Madde 2
 3. Madde 3
 4. Madde 4

Capital Letters Special Start

 1. Madde 1
 2. Madde 2
 3. Madde 3
 4. Madde 4

Lowercase Roman Numerals

 1. Madde 1
 2. Madde 2
 3. Madde 3
 4. Madde 4

Capital Roman Numerals

 1. Madde 1
 2. Madde 2
 3. Madde 3
 4. Madde 4

Capital Roman Numerals Special Start

 1. Madde 1
 2. Madde 2
 3. Madde 3
 4. Madde 4
HTML Fleaut Liste
<option>
<form method=post action="#">
<center>
Seçenek Seçin:
<select>
<option>Seçenek 1</option>
<option selected>option 2</option>
<option>Seçenek 3</option>
<option>Seçenek 4</option>
<option>Seçenek 5</option>
<option>Seçenek 6</option>
</select><br>
</center>
</form>
Seçenek Seçin:

HTML Mailto Email Link
<a>
<a href="mailto:you@yourdomain.com">Email Link</a> Email Link
HTML Paragraf
<p>

<p align="left">
Sola Yaslı Örnek:<br>
WebKodu.com<br>
Artık Herşey<br>
Tek Çatı Altında</p>


<p align="right">
Sağa Yaslı Örnek:<br>
WebKodu.com<br>
Artık Herşey<br>
Tek Çatı Altında</p>


<p align="center">
Ortalı Örnek:<br>
WebKodu.com<br>
Artık Herşey<br>
Tek Çatı Altında</p>Sola Yaslı Örnek:
WebKodu.com
Artık Herşey
Tek Çatı Altında


Sağa Yaslı Örnek:
WebKodu.com
Artık Herşey
Tek Çatı AltındaOrtalı Örnek:
WebKodu.com
Artık Herşey
Tek Çatı Altında


HTML Küçük(Yazı)
<small>
<small>WebKodu.com</small> WebKodu.com
HTML Üstü Çizili Yazı
<strike>
<strike>WebKodu.com</strike> WebKodu.com
HTML Güçlü Yazı
<strong>
<strong>WebKodu.com</strong> WebKodu.com
HTML Tablo
<table>
ÖRNEK 1:

<table border="4" cellpadding="2" cellspacing="2" width="100%">
<tr>
<td>Column 1</td>
<td>Column 2</td>
</tr>
</table>

ÖRNEK 2:

<table border="2" bordercolor="#336699" cellpadding="2" cellspacing="2" width="100%">
<tr>
<td>Column 1</td>
<td>Column 2</td>
</tr>
</table>

ÖRNEK 3:

<table cellpadding="2" cellspacing="2" width="100%">
<tr>
<td bgcolor="#cccccc">Column 1</td>
<td bgcolor="#cccccc">Column 2</td>
</tr>
<tr>
<td>Row 2</td>
<td>Row 2</td>
</tr>
</table>
ÖRNEK 1:

Column 1 Column 2
ÖRNEK 2:

Column 1 Column 2
ÖRNEK 3:

Column 1 Column 2
Row 2 Row 2
HTML Tablo Veri
<td>

<table border="2" cellpadding="2" cellspacing="2" width="100%">
<tr>
<td>Column 1</td>
<td>Column 2</td>

</tr>
</table>

Column 1 Column 2
HTML Tablo Başlık
<th>

<div align="center">
<table>
<tr>
<th>Column 1</th>
<th>Column 2</th>
<th>Column 3</th>

</tr>
<tr>
<td>Row 2</td>
<td>Row 2</td>
<td>Row 2</td>
</tr>
<tr>
<td>Row 3</td>
<td>Row 3</td>
<td>Row 3</td>
</tr>
<tr>
<td>Row 4</td>
<td>Row 4</td>
<td>Row 4</td>
</tr>
</table>
</div>

Column 1 Column 2 Column 3
Row 2 Row 2 Row 2
Row 3 Row 3 Row 3
Row 4 Row 4 Row 4
HTML Döküman Başlık
<title>
<title>Web Sayfanızın Başlığı içindir</title>
Önizleme Yok
HTML Tablo Dizisi
<tr>
<table border="2" cellpadding="2" cellspacing="2" width="100%">
<tr>
<td>Column 1</td>
<td>Column 2</td>
</tr>
</table>

Column 1 Column 2

HTML Teletype
<tt>
<tt>WebKodu.com</tt> WebKodu.com
HTML Altıçizili
<u>
<u>WebKodu.com</u> WebKodu.com
HTML Sıradışı Liste
<ul>
Menü 1:<br>
<br>
<ul>
<li>Madde 1</li>
<li>Madde 2</li>
</ul>
<br>
Menü 2:<br>
<ul type="disc">
<li>Madde 1</li>
<li>Madde 2</li>
<ul type="circle">
<li>Madde 3</li>
<li>Madde 4</li>
</ul>
</ul>

Menü 1:
 • Madde 1
 • Madde 2

Menü 2:
 • Madde 1
 • Madde 2
  • Madde 3
  • Madde 4

Kodlar menüsü altında yayınlanan tüm kodlar tamamen açık kaynak kodludur. WebKodu.com yayınlanan kodları sizlere orijinal ve görsel - işleyiş olarak en uygun şekilde sunmaktadır.

Yayınlanan kodlar açık kaynak kodlu olup, işleyişini, görselini vb. öğeleri istediğiniz gibi amaca uygun düzenleyip kullanabilirsiniz.

Yayınladığımız kodlar silik ve gereksiz yazılardan arındırılmış ve olabildiğince en kısa hale getirilip öyle yayınlanmaktadır. Kodların üstüne ve altına sitemiz adına imza bırakmaktayız, bunuda belirtmiş olalım.

Yayınlanan kodlar hakkında açıklayıcı ve yönlendirici bilgiler kodların yayınlandığı sayfalarda mevcuttur. WebKodu.com olarak sizlere ihtiyacınız olan veya olabilecek kodları anlaşılır, güvenilir ve görsel olarak memnun kalacağınız şekilde sunmaktayız.

Demo sayfalarında kodların işleyişini, görselini yani tam olarak ne olduğunu görebilir, izleyebilir ve deneyebilirsiniz. Demo sayfalarındaki önizlemeler yayınlanan kodun aynısı olup, kodu alıp kullanırken başka birşeyin çıkması söz konusu değildir.

WebKodu.com 'da yayınlanan tüm kodlar yasaldır ve telif hakkı içeren öğeleri barındırmamaktadır.

Konu ile ilgili görüş, öneri, şikayet için info@webkodu.com mail adresimizden bize ulaşabilirsiniz.